Naam:
Telefoon:
Eventuele opmerkingen:

Keuringen

Veiligheid staat voorop. Volgens het Arbobesluit bent u daarom als werkgever verplicht voor betrouwbaar gereedschap en arbeidsmiddelen te zorgen. Uw medewerkers mogen, tijdens het gebruik ervan, tenslotte geen gevaar lopen. Naast de ARBO, eisen echter ook ISO en VCA dat uw bedrijf met gekeurde arbeidsmiddelen werkt. Laat uw gereedschap daarom frequent keuren door een erkend bedrijf. Schakel ons in voor alle keuringen van uw gereedschap.

 

Grondige inspecties

Ons bedrijf, Van den Heuvel Elektro, heeft keurmeesters in dienst die uw gereedschappen en arbeidsmiddelen periodiek keuren en controleren conform de NEN3140-norm. Niet alleen gereedschap en machines worden aan een grondige inspectie onderworpen, maar bijvoorbeeld ook uw pc’s, verdeelkasten, meetinstrumenten, kabels en haspels.

 

De keuring bestaat uit twee delen: een visuele inspectie en een meting.

Tijdens de visuele inspectie bekijken onze keurmeesters het volgende:

 

  • Zijn er gebreken of beschadigingen?
  • Worden de aansluitleidingen deugdelijk in het huis/omhulsel of stopcontact geleid?
  • Zijn er tekenen van te hoge temperaturen?
  • Zijn de arbeidsmiddelen schoon en droog?

 

Daarna volgt een controle door meting. De resultaten van de visuele controle en meting worden vastgelegd in een testcertificaat. Het gekeurde apparaat wordt voorzien van een goedkeuringssticker met vermelding van een datum voor de volgende keuring.

 

Wilt u gebruik maken van deze dienst? Neem dan contact met ons op. U kunt op onze service rekenen in de regio Reeuwijk.


ontwerp: Graphic Design